Permission email marketing (https://pl.wikipedia.org/wiki/E-mail_marketing) to inaczej marketing za przyzwoleniem. W tejże metodzie chodzi o to, aby klient zachęcony przez nas pozostawił swój adres mailowy w specjalnym formularzu, dzięki czemu będziemy mogli w dalszym ciągu komunikować się z nim oraz oferować mu nasze artykuły.

Marketingowe bazy danych a nowi klienci

Autor zdjęcia: Aul Rah
Kiedy będziemy chcieli zdobyć nowego klienta (jeżeli nasza firma już jest rozwinięta) czy też całkowicie nowego (jeśli dopiero zaczynamy przygodę z handlem), na pewno przydatny będzie e-mail. Kiedy zaznajomimy się z dostępnymi metodami internetowej promocji, dojdziemy do wniosku, że email (https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna) marketing stanowi jedną z najlepszych technik. Dzięki takiej metodzie można utworzyć marketingowe bazy danych, dzięki którym nasz interes się rozwinie.